Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2016

Contributiebedragen per kwartaal

  Incasso* Geen incasso
Jeugd recreanten € 34,00 € 35,00
Jeugd wedstrijdzwemmen € 34,00 € 35,00
Volwassenen trimzwemmen € 31,00 € 32,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00

* Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

Gezinskorting

Bij twee of meer leden uit een gezin ontvangt het 2e (en volgende) gezinslid een gezinskorting van € 4,00 per kwartaal.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden. Opzeggen kan per kwartaal. Het opzeggen kan per e-mail (info@zwemverenigingdeflippers.nl) of door het stopzetten van de machtiging (inleveren rode machtigingskaart bij de penningmeester).

Naast de basiscontributie wordt afhankelijk van de deelname aan wedstrijden en extra trainingen een aanvullende contributie in rekening gebracht. De aanvullende contributie heeft betrekking op de volgende activiteiten:

Jeugd wedstrijdzwemmen

Wil je naast de trainingen ook aan competitiewedstrijden deelnemen? Dan heb je een startvergunning nodig. De kosten van een KNZB startvergunning zijn niet opgenomen in de basiscontributie. De kosten voor de startvergunning worden jaarlijks in het 1e half jaar doorbelast.

In overleg met je trainer kun je een startvergunning aanvragen. De startvergunning wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Als je besluit om geen wedstrijden meer te spelen, moet je de startvergunning voor 1 juni of 1 december opzeggen per e-mail (info@zwemverenigingdeflippers.nl).

OWKW

Naast de reguliere wedstrijdcompetitie kun je ook deelnemen aan de Open West Brabantse Klassementswedstrijden (OWKW). Deelname aan de OWKW geldt voor het hele zwemseizoen. Per lid bedragen de inschrijfkosten € 4,25 per wedstrijd. Er zijn zes wedstrijden per seizoen. De totale inschrijfkosten van de OWKW, € 25,50, betaal je aan het begin van het zwemseizoen. Indien door omstandigheden niet aan alle wedstrijden deelgenomen kan worden, wordt dit aan het einde van het seizoen verrekend.

Trainingen

Ieder volwassen lid heeft recht op 1x trainen per week. Ieder jeugdlid heeft recht op 2x trainen per week. In samenwerking met twee andere verenigingen uit de regio bieden wij jeugdleden de mogelijkheid om op woensdagavond extra te trainen in zwembad De Baarlebossche in Oudenbosch. De kosten voor deze extra training zijn niet inbegrepen in de basiscontributie en worden apart doorbelast.
De kosten voor de extra trainingen in Oudenbosch bedragen € 35,00 per kwartaal.